โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (กิจกรรมวันมาฆบูชา) ประจำปีการศึกษา 2566

โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (กิจกรรมวันมาฆบูชา) ประจำปีการศึกษา 2566

วันศุกร์ ที่ 23 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 นำโดย นายเจษฎา เวียงพล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย คณะครู-บุคลากร ผู้ปกครอง นักเรียน เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (กิจกรรมวันมาฆบูชา) ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อให้นักเรียนได้สืบสาน รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยและได้รับการปลูกฝัง ให้ยึดมั่นในพระพุทธศาสนาสามารถ นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ ณ วัดป่ามัชฌิมาวาส (วัดดงเมือง) ตำบลลำพาน อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

กิจกรรม

  • วันที่ 23 ก.พ. 2567
  • โพสต์โดย ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์
  • การดู 2 30 ครั้ง

ล่าสุด

การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 และ 4
เข้าร่วมโครงการหน่วยแพทย์ เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดกาฬสินธุ์  และโครงการ “จังหวัดกาฬสินธุ์  บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจำเดือนมีนาคม
เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากร  เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ  เครือข่าย ที่ 9
เข้าร่วมโครงการมหกรรมวิชาการเปิดโลกการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Lerning) สำนักงานส่งเสริมกาเรียนรู้จังหวัดกาฬสินธุ์