แสดงความยินดีกับรองผู้อำนวยการกุลทวี พลขันธ์  เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาน

แสดงความยินดีกับรองผู้อำนวยการกุลทวี พลขันธ์ เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาน

เขียนโดย
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์
เขียนเมื่อ
26 พ.ค. 2567 , 1 เดือนที่แล้ว
จำนวนการเข้าชม
353 ครั้ง

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร ผู้ปกครองและนักเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ขอแสดงความยินดี กับ นางกุลทวี พลขันธ์ รองผู้อำนวยการ เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนชุมพรนาเจริญ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร ผู้ปกครองและนักเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ขอแสดงความยินดี กับ นางกุลทวี พลขันธ์ รองผู้อำนวยการ เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนชุมพรนาเจริญ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3งานประชาสัมพันธ์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์
โทรศัพท์ : 043-840099
ช่องทางการติดตาม
Web : https://sks.go.th
Facebook : https://www.facebook.com/KalasinSpecialEducationCenter