เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากร  เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ  เครือข่าย ที่ 9

เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากร เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ เครือข่าย ที่ 9

เขียนโดย
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์
เขียนเมื่อ
4 เม.ย. 2567 , 1 เดือนที่แล้ว
จำนวนการเข้าชม
19 ครั้ง

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ นำโดย นายเจษฎา เวียงพล ผู้อำนวยการฯ และคณะครู-บุคลากร เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากร เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ เครือข่าย ที่ 9 สังกัดสำนัก บริหารงานการศึกษาพิเศษ

ระหว่างวันที่ 21-23 เดือน มีนาคม พ.ศ.2567 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ นำโดย นายเจษฎา เวียงพล ผู้อำนวยการฯ และคณะครู-บุคลากร เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากร เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ เครือข่าย ที่ 9 สังกัดสำนัก บริหารงานการศึกษาพิเศษกิจกรรม "สายใยรัก ฮักกันนะ เครือข่ายที่9" ณ โรงเเรมฟ้าหลวงรีสอร์ท จังหวัดอุดรธานี และเข้าศึกษาดูงาน แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจ พอเพียง ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุดรธานี

ล่าสุด

การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 และ 4
เข้าร่วมโครงการหน่วยแพทย์ เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดกาฬสินธุ์  และโครงการ “จังหวัดกาฬสินธุ์  บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจำเดือนมีนาคม
เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากร  เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ  เครือข่าย ที่ 9
เข้าร่วมโครงการมหกรรมวิชาการเปิดโลกการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Lerning) สำนักงานส่งเสริมกาเรียนรู้จังหวัดกาฬสินธุ์