รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาประจำปีการศึกษา 2566

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาประจำปีการศึกษา 2566

เขียนโดย
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์
เขียนเมื่อ
27 มิ.ย. 2567 , 3 สัปดาห์ที่แล้ว
จำนวนการเข้าชม
15 ครั้ง

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report : SAR) ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2566

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report : SAR)

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์

ประจำปีการศึกษา 2566