รับรางวัลโล่เชิดชูเกียรติแก่หน่วยงานภาคีเครือข่ายมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เนื่องใน “วันคล้ายวันสถาปนา  ครบรอบ 55 ปี มมส  สร้างสังคม ที่ยั่งยืน”

รับรางวัลโล่เชิดชูเกียรติแก่หน่วยงานภาคีเครือข่ายมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เนื่องใน “วันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 55 ปี มมส สร้างสังคม ที่ยั่งยืน”

เขียนโดย
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์
เขียนเมื่อ
18 มี.ค. 2567 , 2 เดือนที่แล้ว
จำนวนการเข้าชม
19 ครั้ง

นายเจษฎา เวียงพล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้ารับรางวัลโล่เชิดชูเกียรติแก่หน่วยงานภาคีเครือข่ายมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เนื่องใน “วันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 55 ปี มมส สร้างสังคม ที่ยั่งยืน”

วันพฤหัสบดี ที่ 7 ธันวาคม 2566 

นายเจษฎา เวียงพล  ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ  ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ 

เข้ารับรางวัลโล่เชิดชูเกียรติแก่หน่วยงานภาคีเครือข่ายมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

เนื่องใน “วันคล้ายวันสถาปนา  ครบรอบ 55 ปี มมส  สร้างสังคม ที่ยั่งยืน” 

โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์  ศรีวิไล ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เป็นประธานในพิธีมอบโล่แก่ภาคีเครือข่าย เพื่อแสดงความขอบคุณ และเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน

ที่สนับสนุนให้เกิดพัฒนาการในด้านต่าง ๆ อย่างเป็นรูปธรรมตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา 

ห้องประชุมศาสตราจารย์บุญชนะ อัตถากร ชั้น 4 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคามล่าสุด

การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 และ 4
เข้าร่วมโครงการหน่วยแพทย์ เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดกาฬสินธุ์  และโครงการ “จังหวัดกาฬสินธุ์  บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจำเดือนมีนาคม
เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากร  เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ  เครือข่าย ที่ 9
เข้าร่วมโครงการมหกรรมวิชาการเปิดโลกการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Lerning) สำนักงานส่งเสริมกาเรียนรู้จังหวัดกาฬสินธุ์