คุณครูรวิวรรณ ทศภูชัย รับโล่เชิดชูเกียรติศิษย์เก่าดีเด่น จากสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปี 2566

คุณครูรวิวรรณ ทศภูชัย รับโล่เชิดชูเกียรติศิษย์เก่าดีเด่น จากสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปี 2566

เขียนโดย
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์
เขียนเมื่อ
19 มี.ค. 2567 , 1 เดือนที่แล้ว
จำนวนการเข้าชม
22 ครั้ง

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ขอแสดงความยินดีและร่วมเชิดชูเกียรติแด่ คุณครูรวิวรรณ ทศภูชัย เนื่องในโอกาสได้รับโล่เชิดชูเกียรติศิษย์เก่าดีเด่น จากสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปี 2566

วันเสาร์ ที่2 มีนาคม 2567

ณ ห้องประชุม ดร.ก่อ สวัสดิพาณิชย์ อาคารศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้จัดพิธีมอบโล่ และเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ศิษย์เก่าเกียรติยศ ศิษย์เก่าดีเด่น และศิษย์เก่าผู้ทรงคุณค่า ครั้งที่ 7 ประจำปี 2566

ทั้งนี้ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ขอแสดงความยินดีและร่วมเชิดชูเกียรติแด่ คุณครูรวิวรรณ ทศภูชัย เนื่องในโอกาสได้รับโล่เชิดชูดกียรติศิษย์เก่าดีเด่น จากสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปี 2566