การศึกษาวอลดอร์ฟพัฒนาครูและผู้บริหารอย่างไร

เขียนโดย
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์
เขียนเมื่อ
23 มี.ค. 2567 , 1 เดือนที่แล้ว
จำนวนการเข้าชม
11 ครั้ง

ครูต้องเป็นต้นแบบที่ดี มีความศรัทธา มีความเชื่อมั่น ในแนวคิดการศึกษาวอลดอร์ฟ "แม่พิเศษ" รายการพิเศษเพื่อคนพิเศษ

คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์


สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

ล่าสุด

การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 และ 4
เข้าร่วมโครงการหน่วยแพทย์ เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดกาฬสินธุ์  และโครงการ “จังหวัดกาฬสินธุ์  บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจำเดือนมีนาคม
เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากร  เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ  เครือข่าย ที่ 9
เข้าร่วมโครงการมหกรรมวิชาการเปิดโลกการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Lerning) สำนักงานส่งเสริมกาเรียนรู้จังหวัดกาฬสินธุ์